سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کارت شناسایی خبرنگاری

نمونه های گوناگون کارت شناسایی خبرنگاری از جمله، پایگاه خبری تحلیلی ادوار و  روزنامه افکار و روزنامه صبح ایران و حوزه خبری و هنری پایگاه تبلیغات اسلامی را  که توسط شرکت داتکو طراحی و به انجام رسیده است را می توانید در صفحه نمونه های کارت شناسایی مشاهده کنید.

کارت شناسایی خبرگزاری اهل بیت ابنا

کارت پرسنلی پایگاه خبر

کارت شناسایی خبرنگاری هفته نامه رمز عبور

کارت پرسنلی پایگاه خبر

طراحی بی نظیر و کیفیت فوق العاده کارت های شناسایی از جمله خدمات تیم حرفه ای شرکت داتکو می باشد.

کارت شناسایی روزنامه هفت صبح

کارت پرسنلی پایگاه خبر

کارت شناسایی خبرنگاری موسیقی فارس

کارت پرسنلی پایگاه خبر

استفاده از مواد با کیفیت و دقت چاپ بسیار بالا باعث خاص بودن کارتهای شناسایی پرسنلی شرکت داتکو می شود.

کارت خبرنگاری صنعت آزمایشگاه

کارت پرسنلی پایگاه خبر

کارت شناسایی خبرنگاری علم روز

کارت پرسنلی پایگاه خبر